Over Mindfulness

Over Mindfulness

Wat is mindfulness?

De term mindfulness heeft zijn oorsprong in het boeddhisme. Daar is het onderdeel van het achtvoudig pad naar verlichting. Jon Kabat-Zinn heeft in de jaren ’70 de beoefening van mindfulness ofwel opmerkzaamheid van het boeddhisme losgekoppeld en gegoten in een seculiere opmerkzaamheidstraining. Toentertijd zocht hij een manier om uitbehandelde patiënten met chronische pijn beter met hun pijn om te kunnen laten gaan. Aan de pijn van de patiënten kon niets meer veranderd worden maar wel aan de manier waarop zij tegen deze pijn aankeken en hiermee omgingen.  In de 8-weekse training die hij ontwierp (Mindfulness Based Stress Reduction Training) leerde hij patiënten omgaan met het hebben van pijn door meditatie, oefeningen en Enquiry (vraaggesprek). Mark Williams, psychiater, kwam het werk van Kabat-Zinn op het spoor en zag ook grote meerwaarde voor mensen met psychische klachten. Of het nu psychisch of lichamelijk lijden is, onze gedachten reageren op beiden soortgelijk.

Het meemaken van pijnlijke of stressvolle ervaringen is onvermijdelijk in je leven. Iedereen krijgt met lastige situaties te maken. Vaak hebben we een eigen manier van met deze moeilijkheden omgaan ontwikkeld: we negeren het, vluchten ervoor of vechten ertegen. Vaak is deze manier niet constructief: je raakt uitgeput, raakt steeds in conflict of maakt geen dingen af omdat je wegvlucht als het moeilijk wordt. In de training leer je je bewust worden van jouw reactie of pijn en stress. En welke rol je gedachten hierin spelen. Door hiermee te oefenen wordt het langzaam aan mogelijk om je patroon te veranderen.

 

Wat leer je in de training?

In de mindfulness training leer je door middel van aandachtsmeditatie en zelfreflectie de werking van je gedachten en wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en lichaam kennen. Door je de technieken van de cursus eigen te maken, ben je in staat om makkelijker met dagelijkse stress en negatieve of beperkende gedachtes om te gaan. Vrijheid ten opzichten van je gedachten geeft vrijheid om anders te gaan handelen.

 

Wat doe je in de training?

De training bestaat uit verschillende meditaties, Enquiry en een aantal oefeningen. 'Enquiry' is een bevragingstechniek waarin ik zal proberen om je tot verdere inzichten te brengen door je te bevragen op de ervaringen tijdens de meditatie. De basis van de mindfulness training is echter je eigen meditatie. Buiten de training krijg je dan ook het 'huiswerk' om de meditatie elke dag thuis te doen. De mindfulnesstraining helpt je een basis leggen om meditatie in je leven te integreren.

 

Wanneer is de mindfulness training iets voor mij?

  • als je het gevoel hebt dat je 'vast' zit
  • als je beter met stress of tegenslagen wil leren omgaan
  • als je minder wil piekeren
  • als je de communicatie met anderen makkelijker wil laten lopen
  • als je beter je grenzen wil leren aangeven
  • als je beter in contact wil komen te staan met jezelf
  • als je veel twijfelt en niet weet wat je wil (werk/relatie etc.)
  • als je oude patronen wil veranderen