Wat is mindfulness?

Wat is mindfulness?

De term mindfulness heeft zijn oorsprong in het boeddhisme. Daar is het onderdeel van het achtvoudig pad naar verlichting. Jon Kabat-Zinn heeft in de jaren ’70 de beoefening van mindfulness ofwel opmerkzaamheid van het boeddhisme losgekoppeld en gegoten in een seculiere opmerkzaamheidstraining. Toentertijd zocht hij een manier om uitbehandelde patiënten met chronische pijn beter met hun pijn om te kunnen laten gaan. Aan de pijn van de patiënten kon niets meer veranderd worden maar wel aan de manier waarop zij tegen deze pijn aankeken en hiermee omgingen.  In de 8-weekse training die hij ontwierp (Mindfulness Based Stress Reduction Training) leerde hij patiënten omgaan met het hebben van pijn door meditatie, oefeningen en Enquiry (vraaggesprek). Mark Williams, psychiater, kwam het werk van Kabat-Zinn op het spoor en zag ook grote meerwaarde voor mensen met psychische klachten. Of het nu psychisch of lichamelijk lijden is, onze gedachten reageren op beiden soortgelijk.

Het meemaken van pijnlijke of stressvolle ervaringen is onvermijdelijk in je leven. Iedereen krijgt met lastige situaties te maken. Vaak hebben we een eigen manier van met deze moeilijkheden omgaan ontwikkeld: we negeren het, vluchten ervoor of vechten ertegen. Vaak is deze manier niet constructief: je raakt uitgeput, raakt steeds in conflict of maakt geen dingen af omdat je wegvlucht als het moeilijk wordt. In de training leer je je bewust worden van jouw reactie of pijn en stress. En welke rol je gedachten hierin spelen. Door hiermee te oefenen wordt het langzaam aan mogelijk om je patroon te veranderen.